Zelfbeoordelingsinstrument voor eigen regie

Zelfbeoordelingsinstrument voor eigen regie

Nederland vergrijst.* Veel ouderen wonen nog zelfstandig, maar kunnen wel te maken krijgen met ouderdomskwalen. Dat kan zowel fysiek zijn (bijvoorbeeld slecht horen, slecht zien en/of mobiliteitsproblemen) als mentaal (dementie en/of eenzaamheid). Met de stijging van het aantal (zelfstandig wonende) ouderen, stijgt ook de behoefte aan zorg en ondersteuning, zoals de wijkzorg. Sector breed hebben veel zorgorganisaties te maken met arbeidskrapte waardoor men de toenemende zorg- en ondersteuningsvraag  op termijn steeds minder goed kan leveren. Veel organisaties worstelen dan ook met de vraag: hoe kunnen we kwalitatief goede zorg blijven leveren bij steeds meer cliënten, maar met steeds minder zorgmedewerkers?

*Bron CBS

Theorie van Positieve Gezondheid

Steeds vaker wordt gekeken naar inzet van (innovatieve) hulpmiddelen zoals zorgtechnologie, domotica of e-health. En steeds vaker wordt daarbij uitgegaan van de theorie van Positieve Gezondheid. Deze theorie heeft als uitgangspunt dat cliënten zoveel mogelijk op eigen kracht en vanuit eigen regie hun leven kunnen inrichten. Zo wordt men in staat gesteld om zo lang mogelijk zelfstandig te beoordelen op welke wijze men prettig, veilig en zelfstandig thuis kan blijven wonen, ondanks een eventuele aandoening of beperking.

Wijkverpleging belangrijke rol

Bij de meeste zorgorganisaties speelt de wijkverpleegkundige een grote rol bij het signaleren en beoordelen van de thuissituatie. De wijkverpleegkundige zoekt uit welk hulpmiddel zinvol kan zijn, voert gesprekken, gaat opzoek naar passende producten, neemt contact op met leveranciers en zoekt uit of een product in aanmerking komt voor een vergoeding. Dit kost de wijkverpleegkundige al snel zo’n 2 tot 2,5 uur gemiddeld per week. Tijd die men liever aan cliënten besteedt.

Daarom heeft Thuisleefgroep de Thuisleefwijzer ontwikkeld. Een digitale oplossing, waarmee cliënten en mantelzorgers eenvoudig de leef- en zorgsituatie kunnen inventariseren om in kaart te brengen welke diensten, (innovatieve) hulpmiddelen en e-health oplossingen kunnen ondersteunen. Met inzet van dit zelfbeoordelingsinstrument geven zorgorganisaties hun cliënten de mogelijkheid om zelf de keuze en eigen regie te houden, de professionals nemen niet meer vanzelfsprekend die rol over. Zij krijgen een ondersteunende en faciliterende rol. Op termijn wordt hierdoor de druk op formele zorg en ondersteuning verlaagd en houdt men meer tijd over voor betere zorg wanneer het echt nodig is.

Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) met Thuisleefwijzer

Omdat ook de overheid dit probleem onderkent, kan voor implementatie van Thuisleefwijzer een aanvraag ingediend worden voor de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW), activiteit D: Het inzetten van levensbrede zelfbeoordelingsinstrumenten voor cliënten met als doel het verbeteren van zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten, waarbij de organisatie aan de hand van een activiteitenplan ondersteund wordt in de uitvoering.

Benieuwd of onze oplossingen ook voor jouw organisatie geschikt kunnen zijn? Wij denken vanuit onze expertise graag met jullie mee over een gezamenlijke subsidie-aanvraag. Neem vandaag nog contact op met Arjan van der Weijde (arjan@thuisleefgroep.nl) of Auke Jan Meijer (aukejan@thuisleefgroep.nl) voor een vrijblijvend gesprek.

Delen op Social Media!

Volgende bericht

Want we hebben je nog zo veel meer te vertellen!