Thuisleefwijzer bij de Wever

Thuisleefwijzer bij de Wever

Het aantal mensen in Nederland met dementie zal, als gevolg van de vergrijzing, in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen personen in 2040. Mensen met dementie maakten in 2017 gemiddeld al drie keer zoveel gebruik van zorg, dan een vergelijkbare groep mensen zonder dementie.* De zorgvraag stijgt hoewel veel zorgorganisaties te maken hebben met arbeidskrapte. Het stimuleren van zelfredzaamheid wordt daarom een steeds belangrijker thema in de zorg.

*Bron www.alzheimer-nederland.nl 

De Wever heeft voor oudere inwoners van Midden-Brabant een antwoord op hun vraag naar een samenhangend pakket van wonen, ondersteuning, zorg en behandeling. Zij werken vanuit de theorie van positieve gezondheid en daarom bekijken ze, ook als er sprake is van dementie, samen met de cliënt naar wat er nog wel kan. Dit gebeurt eventueel met ondersteuning van zijn/haar mantelzorger. De diagnose dementie brengt met zich mee dat een cliënt mogelijk ondersteuning nodig heeft in de vorm van dienstverlening en inzet van (innovatieve) hulpmiddelen. De Wever wil de cliënt zelf laten ontdekken waar de mogelijkheden liggen. Vanuit de beginselen van positieve gezondheid wil zij haar cliënten zoveel mogelijk op eigen kracht en vanuit eigen regie hun leven laten inrichten.

Thuisleefwijzer tool

De Wever gaat samen met Thuisleefgroep de Thuisleefwijzer introduceren. De Thuisleefwijzer is een digitale oplossing, waarmee cliënten en mantelzorgers eenvoudig de leef- en zorgsituatie kunnen inventariseren. Vanuit positieve gezondheid kan met behulp van de tool in kaart gebracht worden welke diensten, (innovatieve) hulpmiddelen en e-health oplossingen ondersteuning kunnen bieden. Voor de doelgroep (jonge) mensen met dementie worden hierin beslisbomen ingericht.

Regie bij cliënt

Met de inzet van dit zelfbeoordelingsinstrument biedt De Wever cliënten de mogelijkheid zelf te beoordelen welke hulpmiddelen kunnen worden ingezet om de zelfstandigheid te vergroten. Door inzet van Thuisleefwijzer ligt de regie bij de cliënt en nemen de zorgprofessionals niet meer vanzelfsprekend deze rol over. De professionals zullen een ondersteunende en faciliterende rol spelen. Hiermee wordt op termijn de druk op formele zorg en ondersteuning verlaagd en houdt men meer tijd over voor betere zorg wanneer het echt nodig is. Inzet van dit zelfbeoordelingsinstrument geeft professionals handvatten om vraaggestuurde zorg en ondersteuning te kunnen bieden, zodat (jonge) mensen met dementie langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Om Thuisleefwijzer bij De Wever te introduceren is met succes een aanvraag ingediend voor de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW). De aanvraag heeft betrekking op activiteit D: Het inzetten van levensbrede zelfbeoordelingsinstrumenten voor cliënten met als doel het verbeteren van zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten, waarbij de organisatie aan de hand van een activiteitenplan ondersteund wordt in de uitvoering.

Benieuwd of onze oplossingen ook voor jouw organisatie geschikt kunnen zijn? Wij denken vanuit onze expertise graag met jullie mee over een gezamenlijke subsidie-aanvraag. Neem vandaag nog contact op met Arjan van der Weijde (arjan@thuisleefgroep.nl) of Auke Jan Meijer (aukejan@thuisleefgroep.nl) voor een vrijblijvend gesprek. 

Delen op Social Media!

Volgende bericht

Want we hebben je nog zo veel meer te vertellen!