Welkom bij de

Thuisleefwijzer

Thuisleefwijzer

Thuisleefwijzer is dé digitale oplossing waarmee zorgprofessionals en WMO consulenten eenvoudig een thuissituatie kunnen inventariseren van mensen met een ondersteuningsbehoefte, om te zien welke zorghulpmiddelen en zorgtechnologie kunnen helpen.

Daarnaast geeft het digitale adviesinstrument gemeentes de handvatten om mantelzorgers en burgers vraaggestuurde zorg en ondersteuning te kunnen bieden, zodat mensen met een zorgvraag langer zelfstandig (thuis) kunnen blijven wonen.

Aanleiding

Het bieden van persoonsgerichte zorg en het inventariseren van de thuissituatie van ouderen of mensen met een zorgvraag is een tijdrovend en vaak lastig proces. De alsmaar veranderende wet- en regelgeving, toenemende druk op de zorg en de hoge snelheid waarop digitalisering plaatsvindt, zorgen ervoor dat professionals en mantelzorgers/burgers vaak zelf opnieuw het wiel moeten uitvinden en kostbare tijd verliezen.

Het kiezen van een geschikt (innovatief) hulpmiddel is soms best lastig, zeker als het een technisch hulpmiddel betreft. De keuze wordt gemakkelijker als goede informatie over de functionaliteit beschikbaar is. Het vergelijken van een product is een belangrijke stap bij het vinden van het meest geschikte hulpmiddel en de acceptatie en succesvolle ingebruikname ervan.

Doel

Thuisleefwijzer biedt overzicht in de innovaties en hulpmiddelen en optimaliseert kennisdeling tussen verschillende partijen.

Thuisleefwijzer ondersteunt de zorgmedewerker op het gebied van zorgtechnologie en hulpmiddelen. De Thuisleefwijzer  helpt zorgorganisaties en gemeenten bij de indicatie van de hulpvraag voor ondersteuning van de zorgvrager. Samen zorgen we voor beter aansluitende (zorg)hulpmiddelen, minder administratieve lasten en meer gebruik van (innovatieve) producten. Nieuwe technologie helpt cliënten zelfstandig(er) te leven en professionals hun werk beter te doen. Daarnaast kan de Thuisleefwijzer ingezet worden door gemeentes om mantelzorgers en burgers zelf handvatten te geven om langer (zelfstandig) thuis te blijven wonen.

De voordelen van de

Thuisleefwijzer

De Thuisleefwijzer is een digitaal adviesinstrument dat samen met zorgprofessionals en WMO-consulenten is ontwikkeld. Deze SaaS-oplossing is een hulpmiddel om de thuissituatie van mensen met een zorgvraag op een gemakkelijke wijze te inventariseren.

De tool biedt een gepersonaliseerd zorgadvies, volledig op de zorgvraag van de cliënt of burger afgestemd. Zo kan de cliënt of burger met een zorgvraag langer zelfstandig (thuis) wonen.

  • Ontwikkeld met gemeenten en zorgorganisaties.

  • Compleet overzicht om echt vraaggestuurde zorg te kunnen bieden.

  • Optimale kennisdeling binnen de organisatie.

  • Tijdsbesparing door uniforme werkprocessen.

  • Vergemakkelijkt dossier overdracht.

Maatschappelijke Trends

Belangrijke ontwikkelingen in de Nederlandse zorg.

  • Sterk toenemende vergrijzing

  • Groeiend tekort aan zorgpersoneel

  • De noodzaak en behoefte om langer zelfstandig thuis te wonen

  • Er is een toenemende vraag naar de inzet van zorgtechnologie en innovaties 

  • Noodzaak om oplossing te bedenken voor het ontlasten van zorgpersoneel

Altijd op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Thuisleefwijzer, meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

Contact

Neem contact met ons op en we vertellen je graag wat de Thuisleefwijzer voor jouw organisatie kan doen.