Zorg op afstand: 5 lessons learned!

Zorg op afstand: 5 lessons learned!

Op digitale wijze zorg op afstand kunnen bieden. Het is iets waar we voorheen misschien nog niet zo actief mee bezig waren, maar waar Nederland, en dan met name de zorgsector de laatste maanden in een versneld tempo noodgedwongen mee te maken kreeg. Welke lessen kunnen wij trekken uit zorg op afstand in 2020? En belangrijker, welke kansen en uitdagingen brengt zorg op afstand in de toekomst?

1. Corona bracht ons nieuwe inzichten

Vergrijzing, een toename in zorgvraag en tekort aan zorgpersoneel vormden al tijden een grote uitdaging voor de zorgbranche. Veranderingen en structurele oplossingen bleven daarentegen altijd uit. Het was dan ook niet verrassend dat corona de al zo drukke zorg op z’n kop zette wat resulteerde in overbelast zorgpersoneel. De komst van corona zorgde dat de al rinkelende alarmbellen nog harder klonken: verandering in de zorg is écht hard nodig om nu en in de toekomst duurzame, betaalbare en structurele zorg te kunnen faciliteren. Juist nu is de tijd om de zorg te hervormen en om slimmer en beter te gaan samenwerken. Nu is het moment om deze kansen door te zetten en de al zo overbelaste zorg structureel te veranderen.

2. Zorg op afstand meer geaccepteerd

Men kijkt anders naar digitale zorg op afstand en wantrouwen heeft langzaamaan ruimte gecreëerd voor vertrouwen, blijkt uit onderzoek van Branddoctors. Zij onderzochten de zorgervaring tijdens de coronaperiode in Nederland en toonden aan dat men zorg op afstand nu achteraf positiever ervaart dan dat zij van tevoren gedacht zouden hebben. Respondenten waarderen fysieke consulten, maar zien digitale zorg zoals videoconsulten als goede alternatieven. Ook Medicinfo onderzocht hoe Nederlanders zorg op afstand ervaren en ontdekte dat men nu meer open staat voor zorg op afstand dan vóór de coronacrisis. Het verschil is enorm; in 2020 geeft zo’n 65% van de respondenten aan open te staan voor zorg op afstand, waar dit in 2019 slechts 40% was. Over het algemeen vindt men het ontvangen van zorg op afstand een stuk gemakkelijk, bespaart men behoorlijk veel tijd doordat er bijvoorbeeld geen wachttijd meer is en hoeft men ook niet meer naar ziekenhuizen of huisartsen af te reizen.

3. Zorg op afstand kan ook persoonsgerichte zorg zijnDigitale zorg op afstand

Het liefst ontvangt men persoonsgerichte zorg. Uit het onderzoek van Medicinfo blijkt dan ook dat men logischerwijs huiverig is voor situaties waarin bijvoorbeeld zorgvragen worden gesteld via een chatbot, zij een automatisch gegenereerd antwoord ontvangen en zorgadvies getoond wordt via een standaard webpagina. Maar het bieden van zorg op afstand hoeft niet ten koste gaan van het persoonlijke contact met de patiënt. Integendeel, het kan zelfs als persoonlijker ervaren worden wanneer bijvoorbeeld een arts door middel van beeldbellen de thuissituatie kan bekijken. Zorg op afstand is juist een middel om, ondanks dat patiënt en zorgverlener niet fysiek bij elkaar zijn, zorg beter, efficiënter, betaalbaarder en toegankelijker te maken. Door de efficiëntie en tijdsbesparing door digitale werkprocessen kan er dan tijd besteed worden aan het bieden van persoonsgerichte zorg, interactie en kan er rekening gehouden worden met de behoeftes en voorkeuren van de patiënt.

4. Digitale adviestool maakt zorg op afstand mogelijk

Voor WMO consulenten, Case Managers en zorgprofessionals is het lastig om met de huidige coronamaatregelen hun werkzaamheden op een normale wijze uit te voeren. Met een tekort aan tijd is het ingewikkeld om up-to-date te blijven op het gebied van zorghulpmiddelen, vergoedingen en regelgeving. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de digitale adviestool Thuisleefwijzer, waren hard nodig. De tool zorgt ervoor dat zorgprofessionals op efficiënte wijze de thuissituatie van personen met een zorgvraag kunnen inventariseren en persoonsgericht advies kunnen bieden. De Thuisleefwijzer helpt de zorgprofessional om op uniforme en efficiënte wijze persoonsgerichte zorg op afstand te kunnen bieden. Benieuwd hoe dit werkt in de praktijk? Vraag een gratis demo aan en bekijk de functionaliteiten, voordelen en mogelijkheden van de applicatie. Of kijk op Thuisleefwijzer.nl voor meer informatie.

5. Opschaling en implementatie van digitale zorg is key!

Na de vele veranderingen in de zorg die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, is het niet vanzelfsprekend dat digitale zorg ook daadwerkelijk opgeschaald zal worden. Sterker nog, uit onderzoek van Pluut & Partners, specialist in het slim organiseren van zorg en het opschalen van digitale zorg en innovaties, blijkt zelfs dat een groot deel van de zorgverleners weer terug zou willen naar het oude zorgpatroon zodra het weer kan. Daarom dient er draagvlak bij zowel zorgprofessionals als zorgvrager gecreëerd te worden. Zo stelt ook Pluut & Partners in een onderzoek over de opschaling van zorg op afstand. Zorgprofessionals gaven aan dat, om zorg op afstand ook na de coronacrisis structureel door te zetten, het creëren van draagvlak bij zorgprofessionals en het aansluiten op de behoefte en vaardigheden van patiënten van groot belang is. Het dient routine te worden en hier is financiering, ondersteuning en kennis voor nodig.

Dit artikel is met zorg geschreven door Thuisleefgids

Bij Thuisleefgids bieden wij mensen met een zorgvraag, mantelzorgers en professionals een zo optimaal en onbezorgd mogelijk leven. ​Door het bevorderen van kennis, zelfmanagement en persoonsgerichte zorg kunnen mensen met een zorgvraag langer zelfstandig, veilig en plezierig thuis blijven wonen. We gidsen mensen door het oerwoud van de zorg en optimaliseren de zorgketen.

Op ons onafhankelijke platform voor consumenten en met onze software-oplossingen voor professionals (Thuisleefbieb en de Thuisleefwijzer) krijgt men persoonsgericht advies met betrekking tot vergoedingen, zorghulpmiddelen en zorgtechnologie.

 

Delen op Social Media!

Volgende bericht

Want we hebben je nog zo veel meer te vertellen!