Digitalisering in de zorg: van gevreesd naar geliefd.

Digitalisering in de zorg: van gevreesd naar geliefd.

De nieuwste eHealth-oplossing is nog maar nét uit, of een nieuwere is alweer op de markt. Ontwikkelingen in zorgtechnologie en digitalisering vinden op razendsnel tempo plaats. Het is daarom niet zo gek dat de snelheid van digitalisering jou als professional een beetje angst inboezemt. Want tja, wat betekent dit voor het persoonlijke aspect van het werken in de zorg?

De angst van de zorgprofessional

In de zorg vindt digitalisering op een snel tempo plaats en worden er tal van mogelijkheden gecreëerd om de zorg efficiënter en gemakkelijker te maken. En toch staat niet iedere zorgprofessional te springen bij de komst van een nieuwe zorginnovatie. Maar als digitalisering gedoeld is op het versnellen en vergemakkelijken van ingewikkelde zorgprocessen, waarom heerst er dan wantrouwen en geen vertrouwen? Een mogelijk antwoord hierop is: snelheid. Digitalisering en ontwikkelingen op het gebied van zorgtechnologie gaan zó snel, dat de meest gespecialiseerde zorgprofessionals ze al bijna niet meer kunnen bijhouden. Eerder onderzoek van Ictivity toonde aan dat volgens een zeer groot gedeelte van de zorgverleners, maar liefst 84%, het een flinke uitdaging gaat zijn om ICT-kennis bij te benen om zo mee te kunnen gaan met de digitalisering in de zorg. Velen zijn van mening dat de ICT-ontwikkelingen sneller gaan dan dat de kennis van de medewerkers reikt.

En dan is daar ook nog de angst om als professional vervangen te worden. Want als al die nieuwe zorginnovaties het mensenwerk kunnen vervangen, ben ik als professional dan nog wel nodig? Het onderzoek van Ictivity toonde aan dat meer dan de helft van de zorgverleners, ruim 55%, vreest dat digitalisering banen in de zorg zal doen verdwijnen. Een hoog percentage, als je je beseft dat digitalisering in de zorg plaatsvindt om de zorg uiteindelijk te verbeteren en efficiënter te maken. Gelukkig wordt dat ook erkent en gaf 47% van de respondenten aan ook de positieve kant in te zien van digitalisering in de zorg. Zij zijn van mening dat digitalisering bijdraagt aan een betere zorgkwaliteit en dit uiteindelijk kostenbesparing oplevert.

zorgprofessional tablet

Maar waarom dan die digitalisering in de zorg?

Waar de mogelijke angst voor digitalisering in de zorg vandaan komt, is begrijpelijk. Digitalisering in de zorg gebeurt daarentegen wel met een reden en het is daarom belangrijk om deze te begrijpen. Eén van de grootste voordelen die digitalisering in de zorg met zich meebrengt, is efficiëntie. Efficiëntie in tijd én kosten. Denk bijvoorbeeld aan een zorgverlener die veel tijd kwijt is aan het invullen en bijhouden van patiëntendossiers. Of de mogelijkheid om met behulp van apparatuur de eigen gezondheid te monitoren, waardoor extra controlebezoeken onnodig worden. Ontwikkelingen die uiteindelijk, volgens onderzoek van de ABN AMRO, een kostenbesparing van 2 miljard euro kunnen opleveren.

En een ander belangrijk bijkomend voordeel, wat we de afgelopen maanden hebben meegemaakt, is dat digitale zorg het bieden van zorg op afstand mogelijk maakt. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om als persoon met zorgvraag door speciale meetapparatuur langer zelfstandig thuis te blijven wonen, zonder dat er fysiek een zorgverlener aanwezig is. De zelfredzaamheid van de persoon met zorgvraag wordt vergroot en kan daarmee zelf de regie blijven houden.

Je zou het misschien niet direct verwachten, maar ook wat betreft data en informatie biedt digitalisering veel voordelen op het gebied van veiligheid en toegankelijkheid. Doordat documentatie en informatie gedigitaliseerd wordt, kan de toegankelijkheid gemanaged worden zodat ook bijvoorbeeld ouderen, mantelzorgers of andere belanghebbenden (hun eigen) zorgdossiers kunnen inzien. Dossiers, informatie of data hoeven dan niet fysiek overhandigd te worden van de ene persoon naar de andere persoon, zodat ook de veiligheid van deze data geborgd wordt.

Hoe om te gaan met angst voor digitalisering?

Het is uiteraard niet vanzelfsprekend, laat staan eenvoudig, dat zorgen en angst voor digitalisering zo aan de kant geschoven kunnen worden. Het implementeren van nieuwe technologieën binnen de organisatie vereist daarom de nodige begeleiding en een gerichte aanpak. Denk hierbij aan online workshops, samenwerkingssessies of andere implementatieprogramma’s die ervoor zorgen dat professionals op comfortabele wijze bekend met de technologie raken. Zeker wanneer niet iedereen binnen de organisatie even digivaardig is, is het belangrijk om hierin te trainen en de kennis bij te blijven spijkeren. En houd er rekening mee dat dit een doorgaans proces is. Door de snelheid van de technologische ontwikkelingen, is regelmatig bijscholen zeker aan te raden om ervoor te zorgen dat professionals up-to-date blijven, de ontwikkelingen behapbaar blijven en er op een rustig tempo draagvlak wordt gecreëerd.

Maar misschien wel de meest effectieve methode om als professional comfortabel te worden met nieuwe technologieën binnen de zorgbranche: gewoon doen! Ervaar wat technologische ontwikkelingen wel en niet kunnen, welke processen gemakkelijker en efficiënter worden en ontdek wat de voordelen zijn binnen jouw zorgfunctie. Je werk goed kunnen doen en op de best mogelijke manier zorg verlenen. Daar draait het namelijk om!

Ervaar je vooral angst voor digitalisering bij cliënten en consumenten? Zeker voor hen kan digitalisering snel gaan en zijn zij mogelijk, zeker wanneer zij zelf niet heel digivaardig zijn, wantrouwig richting digitale hulpmiddelen. Wij schreven al eens eerder een blog over hoe als professional om te gaan met digitalisatie-angst van cliënten.

Over Thuisleefgids

De Thuisleefwijzer is een oplossing van Thuisleefgids. Bij Thuisleefgids bieden wij mensen met een zorgvraag, mantelzorgers en professionals een zo optimaal en onbezorgd mogelijk leven. ​Door het bevorderen van kennis, zelfmanagement en persoonsgerichte zorg kunnen mensen met een zorgvraag langer zelfstandig, veilig en plezierig thuis blijven wonen. We gidsen mensen door het oerwoud van de zorg en optimaliseren de zorgketen.

Op ons onafhankelijke platform voor consumenten en met onze software-oplossingen voor professionals (De Thuisleefbieb en de Thuisleefwijzer) krijgt men persoonsgericht advies met betrekking tot vergoedingen, zorghulpmiddelen en zorgtechnologie.

Blijf op de hoogte!

Vond je dit artikel interessant? Dan is onze nieuwsbrief misschien iets voor jou! Via de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van ontwikkelingen rondom zorginnovatie en relevant nieuws binnen de zorgbranche.

 

Delen op Social Media!

Volgende bericht

Want we hebben je nog zo veel meer te vertellen!